VPOIS

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

vpois

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Green Swan Pharmaceuticals CR, a. s., nás kontaktujte na adrese naší farmakovigilanční a lékařské služby: safety@pharma-service.cz nebo na 24/7 telefonním čísle +420 777 188 722 či +420 602 290 022.